Air Duster

Účinný suchý plyn

Zkapalněná hnací složka zajišťující silný nápor proudu plynu pro snadné odstranění prachu a jiného povrchového znečištění na jemných přístrojích a všude tam kde je použití vody nevhodné.

• Nevznětlivý
• Účinný a hospodárný
• Prodloužený ventil umožňuje dosáhnout těžce dosažitelné povrchy
• Nenarušuje ozonovou vrstvu – neobsahuje CFC nebo HCFC
• Vyhovuje vojenské normě NATO směrnice No.6830-99-3826112
• Bezpečný na plasty, gumu a natřené povrchy