Freezer

Detekce poruch elektronického zařízení

Rychle ochlazující přípravek pro okamžité nalezení vady na elektronice.

• Snižuje teplotu součástek na mínus 50°C
• Nevznětlivý, nízko toxický a bez zápachu
• Vhodný pro PCB výrobky, transistory, odpory, kondensátory a střídavě suchá spojení
• Ochlazuje teplotně citlivé části během svařování a kalibrace
• Může být použit při montáži těsně na sebe doléhajících součástek, u kterých je potřeba, aby zmenšily svůj objem