Spatter Release

Nehořlavý prostředek proti ulpívání svárových rozstřiků

Původní receptura na bázi rozpouštědla.

• Žádné silikony a hořlavá rozpouštědla
• Zabraňuje ulpívání svarových rozstřiků na svařovacím zařízení, svařovacích dílech, povrchu součástek a pracovních nástrojů, šablon.
• Nijak neovlivní další opracování dílů
• Povlak vytvořený při svařování je snadno odstranitelný